Akcjonariat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki COMPTA spółka akcyjna Agro S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu

COMPTA Spółka Akcyjna Agro spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 10/14, 53-314 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489222, NIP 8971794509, REGON: 022310433, kapitał zakładowy spółki 70.000,00 zł wpłacony w całości, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 28 września 2022 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu,    Rynek 7.

 Planowany jest następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników:

 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Komplementariusza corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/pokrycia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi – COMPTA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.
 8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki COMPTA spółka akcyjna Agro S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu

COMPTA Spółka Akcyjna Agro spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 17/2, 52-314 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489222, NIP 8971794509, REGON: 022310433, kapitał zakładowy spółki 50.000,00 zł wpłacony w całości, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek 7.

Planowany jest następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.
 6. Podjęcie uchwały o emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl