Akcjonariat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki COMPTA spółka akcyjna Agro S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu

COMPTA Spółka Akcyjna Agro spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 17/2, 52-314 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489222, NIP 8971794509, REGON: 022310433, kapitał zakładowy spółki 50.000,00 zł wpłacony w całości, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek 7.

Planowany jest następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.
  6. Podjęcie uchwały o emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.
  7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl